Polityka Prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Ci to ustalić.

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest KORIAN - Janusz Korczak z siedzibą w Wieprzu. Nasza siedziba mieści się przy ul. Biała Droga 111, 34-122 Wieprz k/Andrychowa. Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc pod nr tel. 508 141 020, 883 755 025 lub pisząc na adres: korian@korian.pl.
  2. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz rownież prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia [1].
  3. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku rożnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. (Należy pamiętać, że w pojęciu "realizacja umowy" mieszczą się rownież działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy). 
  5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy. 
  6. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 
  7. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę (w tym miejscu trzeba też wskazać inne podmioty, którym będą powierzane do przetwarzania dane osobowe tzw. procesorzy lub do których dane osobowe trafią). 
  8. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także poźniej tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

 

Szanujemy prywatność naszych Klientów

Dane osobowe gromadzone są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i nie są udostępniane ani przekazywane osobom trzecim oraz innym firmom. Są to informacje takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu itp. Informacje te zbierane są wyłącznie za zgodą klienta i pozwalają na realizację złożonego w naszym sklepie zamówienia, kontaktu oraz do ew. wysyłania informacji o produktach i promocjach itp. Dane te, jak i wszelkie inne informacje przetwarzane i przechowywane są z zachowaniem należytych norm bezpieczeństwa i poufności oraz zgodnie z przepisami polskiego prawa.


Cookies (ciasteczka) i szyfrowanie informacji

Niektóre obszary portalu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Podczas wypełniania formularza zamówienia zostaje otwarty specjalny kanał, szyfrowany technologią SSL, którego podsłuch jest niemożliwy. Za jakość połączenia kanału SSL odpowiada jego operator.
O wszelkich zmianach w polityce prywatności, które mogą nastąpić z powodu zmian w polskim prawie, rozwoju technologii informatycznych, czy też na skutek ewolucji i powstania nowych rodzajów usług będziemy Państwa bezzwłocznie informować poprzez stronę internetową.